Απάντηση αναγνώστη στο άρθρο της ομαδικής καταγγελίας για την δηλητηρίαση των σκύλων στο Λεβίδι.

Ένα σχόλιο σχετικά με την ομαδική καταγγελία κατοίκων του Λεβιδίου για την δηλητηρίαση των σκύλων που δημοσιεύτηκε  θέλουμε να κάνουμε, βλέποντας ότι η πείρα από την ίδια μας την ζωή μας δείχνει ότι δυστυχώς όσο ταίζουμε και ποτίζουμε αδέσποτα ζώα στους δρόμους και δεν απαιτούμε να εφαρμοστεί ο νόμος τα ζώα φολιάζονται αλλά ευτυχώς όχι πάντα.

Και για να εξηγήσουμε λοιπόν το λόγο που σχολιάζουμε το συγκεκριμένο άρθρο σας παραθέτουμε το άρθρο 9 του Ν.4039/2012 που αναφέρεται στην  Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 9
Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους δήμων, καθώς και από φιλoζωικές ενώσεις και σωματεία σε συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμο, εφόσον αυτά διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται το είδος και ο αριθμός των εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, που πρέπει να διαθέτουν οι φιλοζωικές ενώσεις και τα σωματεία, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής της παραγράφου.
2. Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς επιτρεπομένης της συνεργασίας με ενδιαφερόμενα φιλoζωικά σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Στους Δήμους είναι δυνατόν να παρέχεται και οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων. Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής και περίθαλψης και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978. Ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας τους ασκείται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 604/1977. Τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου διοικητικά πρόστιμα καθορίζονται από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωϊκά σωματεία και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό (1 κτηνίατρος ανά 50 ζώα), την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978.
3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, που καθοδηγούνται και ελέγχονται στο έργο τους από κτηνίατρο, ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής του Δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου Δήμου ή από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
4. Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.
Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
Αν διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.
5. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται από τη σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την απώλειά τους, επιστρέφονται σε αυτόν.
6. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται ότι είναι υγιή ή έχουν πλέον αποθεραπευθεί, καθώς και τα προερχόμενα από παράδοση από τον ιδιοκτήτη τους μπορούν να υιοθετούνται από ενήλικα άτομα ή από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, που λειτουργούν νόμιμα.
7. Σε κάθε περίπτωση τα ζώα συντροφιάς, που υιοθετούνται, σημαίνονται άμεσα ηλεκτρονικά και καταγράφονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση με τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού και του οριστικού ιδιοκτήτη τους και υποβάλλονται σε αποπαρασίτωση και εμβολιασμό. Κατά την παράδοση ενός ζώου για υιοθεσία υπογράφεται η «Δήλωση Υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη» μεταξύ του υπευθύνου του καταφυγίου ή του φιλοζωϊκού σωματείου και του νέου ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Δήλωση Υιοθεσίας Ζώου» του Παραρτήματος 4.
8. Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη, που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας, η υιοθεσία πραγματοποιείται με την απευθείας παράδοσή τους στους ενδιαφερόμενους νέους ιδιοκτήτες υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί, σημανθεί και καταγραφεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού κατόχου τους και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, τα οποία προκύπτουν από επίσημο αποδεικτικό έγγραφο. Απαγορεύεται η διατήρηση και παραμονή των ζώων αυτών σε καταφύγια εκτός Ελλάδας.
9. Ζώα συντροφιάς ηλικίας μικρότερης των πέντε (5) μηνών, που δεν έχουν υιοθετηθεί, παραμένουν προσωρινά στα καταφύγια ζώων, που διατηρούν οι Δήμοι ή τα Διαδημοτικά Κέντρα και τα συνεργαζόμενα με τους φορείς αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ως τη συμπλήρωση της ηλικίας των πέντε (5) μηνών, έχοντας την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα. Ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που περισυλλέγησαν, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση.
10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν από κοινού οι Δήμοι οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, λιμάνια, αεροδρόμια και αρχαιολογικούς χώρους. Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται οι
λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.
11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές αλλοδαπούς κτηνιάτρους, οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Οι στειρώσεις μπορεί να πραγματοποιούνται και σε κινητές εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση κτηνιατρικών πράξεων, που διαθέτουν οι προαναφερόμενοι κτηνίατροι. Για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής του Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου Δήμου, όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13. Στους εθελοντές αλλοδαπούς κτηνίατρους για την πραγματοποίηση των στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς μπορεί να διατίθενται και οι εγκαταστάσεις των γραφείων των Διευθύνσεων, Τμημάτων και των αρμόδιων Υπηρεσιών Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι, για την πραγματοποίηση των στειρώσεων υπό την εποπτεία κτηνιάτρου που έχει πιστοποιηθεί. Οι εγκαταστάσεις αυτές παραχωρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα, αφού προηγηθεί ειδοποίηση ενός μήνα και έγκριση των προϊσταμένων των αντίστοιχων υπηρεσιών.
12. Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα πιο αντιπροσωπευτικά φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις, που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Υποχρεωτικά στην επιτροπή μετέχουν ένας (1) κτηνίατρος και ένας (1) εκπρόσωπος κυνηγετικού συλλόγου που εδρεύει στο Δήμο ή την οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Η προαναφερθείσα επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου στ΄ του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.
13. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις επιτρεπόμενες μεθόδους ευθανασίας, τους όρους λειτουργίας των κινητών εγκαταστάσεων πραγματοποίησης κτηνιατρικών πράξεων, σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
14. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α) μπορεί να τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση στους Δήμους από την αρμόδια Περιφέρεια άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που προβλέπονται στο ν. 604/1977 και στο π.δ. 463/1978, να τίθενται νέοι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των καταφυγίων και να καθορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής των ήδη λειτουργούντων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και β) καθορίζεται ο Δήμος, οι σύνδεσμοι Δήμων, που επιχορηγούνται για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίου, το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Ερχόμαστε λοιπόν και ρωτάμε τα εξής:

Έχετε σκεφτεί να σταματήσετε να ταϊζετε τα αδέσποτα στους δρόμους και αντί για αυτό να απαιτήσετε από τον δήμο να πράξει τα αυτονόητα που είναι:

1ον Να στήσει καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και να περισυλλέξει όλα τα αδέσποτα τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι στους δρόμους. «Ν.4039/2012 Άρθρο 9 παράγραφος 1,2,3»

2ον Να δημιουργήσει σημεία σίτισης και ποτίσματος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και να σιτίζονται όλα τα αδέσποτα στα συγκεκρημένα σημεία έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια δηλητηρίασης των σκύλων. «Ν4039/2012 Άρθρο 9 παράγραφος 10»

3ον Αυτοί που διαμαρτύρονται όπως λέτε για τις αγέλες έχουνε δεχθεί επίθεση από αυτές και συνήθως προς ενημερωσή σας δεν είναι αυτοί που τα σκοτώνουν και εφαρμόζουν πρακτικές τύπου φόλας.

Σας παραθέτουμε  και την διαμαρτυρία αναγνώστη για το συγκεκριμένο θέμα.

«Αναρωτιέμαι μήπως κάποιες πράξεις «φιλοζωίας», τελικά είναι δίκοπο μαχαίρι…» – Καταγγελία Αναγνώστη

Επομένως στηρίξτε τους σταματώντας την σίτιση των ζώων στους δρόμους που τα σκυλιά θεωρούνε ως δικούς τους χώρους και τους προστατεύουν λόγω της κτητικής συμπεριφοράς που τα διακατέχει από την φύση τους και απαιτήστε από τον Δήμο όλα τα παραπάνω.

Σίγουρα έχετε δίκιο σε ένα πράγμα, ότι πρέπει να σταματήσει άμεσα παντού σε όλη την χώρα η μαζική εξόντοση των αδέσποτων σκύλων με φόλες ή χτυπώντας τους με αυτοκίνητο.

Για να γίνει αυτό όμως πρέπει μαζικά να απαιτήσουμε να εφαρμοστεί όπου δεν εφαρμόζεται ο νόμος από τους Δήμους.

Ο blogger

(Τα στοιχεία του υπογράφοντος βρίσκονται στην διάθεση του site)

Μοιραστείτε το!

5 comments

 1. Dott. Ιωάννης Κουμαρέλας says:

  Επειδή κατά καιρούς βλέπω να αρθρογραφούν κάποιοι και να βάζουν ως ονοματεπώνυμο Άλφα Ξου , Λάμδα Χου , Κάπα Χου, Πετρίτιδες κλπ.. Καλό θα ήταν επειδή είμαι αναγνώστης της σελίδας σας, θα ήθελα εγώ όπως και άλλοι να γνωρίζουν το ονοματεπώνυμο του αρθρογράφου και όχι υπογραφές τύπου » Φερεντζέ «. Για τον παραπάνω αρθρογράφο Αλφα Ξου , θέλω να του αναφέρω τα εξής , εδώ και εικοσιπέντε χρόνια γίνεται μια προσπάθεια από αυτούς που ταΐζουν τα σκυλιά (αδέσποτα) να δημιουργηθεί η νομοθεσία αυτή που ο Αλφα Ξου αντέγραψε για να μας ενημερώσει. Όλος ο αγώνας τώρα, από εμάς είναι στο επίπεδο του ελέγχου από τα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας ( και ο κάθε πολίτης πρέπει τηρεί αυτούς τους νόμους) , όταν όμως δεν υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος ( αστυνόμευση )οι ασυνείδητοι αυθαιρετούν. Έτσι είτε γιατί το διαμέρισμα είναι μικρό είτε τα παιδιά τους βαρέθηκαν να έχουν το ζώο αυτό είτε δεν τους κάνει στο κυνήγι , τα αμολάνε στους δρόμους και φυσικά γίνεται πρόβλημα της κοινωνίας και ειδικά σε αυτούς που δεν μπορούν να βλέπουν ζώα πεινασμένα και διψασμένα και να μην τους δώσουν νερό και φαγητό. Στην επαρχεία που ζούμε ένα ζώο πεινασμένο ως σαρκοφάγο θα επιτεθεί σε κοπάδια και γενικά σε ζώα για να πάρει την τροφή του . Δηλαδή θα μεταφέρουμε το πρόβλημα της εικόνας στην πλατεία και γενικά σε άλλες κοινωνικές ομάδες ( αυτό μου θυμίζει και τον τρόπο σκέψεις για τα σκουπίδια) . Τις επόμενες ημέρες θα γίνει μια συζήτηση στο Λεβίδι για να αναλυθούν και να τεκμηριωθούν προτάσεις που κάποιοι εδώ και 25 χρόνια επεξεργάζονται, εκεί σε αυτό το βήμα θα θέλαμε όλοι να τοποθετηθούν και να ενημερωθούν σε έναν πολιτισμένο και δημοκρατικό διάλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ .

  • Α.Ξ. says:

   Dott. Ιωάννης Κουμαρέλας, σχετικά με τις απορίες σας για τα αρχικά που εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα , σας ενημερώνω ότι είναι τα αρχικά του ονοματεπωνύμου των διαχειριστών του site και αποτελούν υποχρεωτικό πεδίο συμπλήρωσης πριν την ολοκλήρωση της δημοσίευσης. Σε ποιούς αντιστοιχούν τα αρχικά αυτά είναι γνωστό στην μικρή μας κοινωνία. Όσον αφορά δε την ανάρτηση την οποία σχολιάζεις δεν είναι δική μου. Ο αρθρογράφος ζήτησε για δικούς του λόγους να κρατήσει την ανωνυμία του και από την στιγμή που δεν θίγει κάποιον προσωπικά σεβαστήκαμε την επιθυμία του.
   Α.Ξ. (…και για την ιστορία Αλέξανδρος Ξυνός)

  • Π.Ι. says:

   Επειδή μάλλον δεν καταλάβατε τι εννοεί το άρθρο το άρθρο εννοεί ότι πρέπει να διεκδικήσετε τα αυτονόητα γιατί ναι ταίζοντας αδέποστα στην πλατεία θα γίνουν όλα μία αγέλη και θα επιτεθούν σε κάποιο παιδάκι δηλαδή αν είναι δυνατόν πια τόση αναισθησία υπάρχει.
   Υπάρχει και η λεγόμενη μήνυση που μπορείτε να κάνετε μαζικά στον Δήμο για να αναγκαστεί να εφαρμόσει τον νόμο και μπορείτε να κινηθείτε νομικά και κατά της αστυνομίας έτσι ώστε να αρχίσει τον έλεγχο με ειδικούς σαρωτές στα σκυλιά για να δει αν έχουν microchip και αν δεν έχουν τότε το πρόσιμο που θα δεχθεί ο ιδιοκτήτης του ζώου ανέρχεται στα 500€ και τότε να δείτε για πότε θα τα τσιπάρουν όλα και δεν θα μπορεί κανείς να τα αμολήσει γιατί θα τον βρουν αμέσως.
   Επίσης ο καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανωνυμία του προς ενημερωσή σας.

 2. Ελπίνα Χατζηεμμανουήλ says:

  Θεωρητικά, ο Δήμος Τρίπολης στον οποίο (δυστυχώς) ανήκει το Λεβίδι έχει και κτηνιατρική υπηρεσία και καταφύγιο. Λέω θεωρητικά, γιατί ξέρω ότι η φιλοζωική της Τρίπολης – δεν πιστεύω ότι σχετίζεται με τον ίδιο το Δήμο- έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες στέγασης και φροντίδας αδέσποτων. Κι αναρωτιέμαι, τι ακριβώς να απαιτήσουμε από το Δήμο, όταν δεν κάνει τ’αυτονόητα για την πόλη αυτή καθαυτή; Σιγά μην ενδιαφερθεί για τα χωριά της περιοχής του…. Μήπως να σκεφτόμασταν να οργανωθούμε σωστότερα σε καθαρά τοπικό επίπεδο – μήπως (λέω τώρα) ευαισθητοποιήσουμε και τα όμορα χωριά κι εντέλει και το Δ. Τ.;

  • Π.Ι. says:

   Έχετε σκεφτεί πως έχετε και εσείς ευθύνη που δεν ασχολείται ο Δήμος με τα αδέσποτα παρότι ο νόμος τον καθορίζει ως τον αποκλειστικά υπεύθυνο για το συγκεκριμένο θέμα; Γνωρίζω πως ο Δήμος Τρίπολης έχει καταφύγιο και σε συνεργασία με τον φιλοζωικό Σύλλογο γίνονται προσπάθειες να περιοριστεί το πρόβλημα.Τώρα βέβαια δεν γνωρίζω αν φιλοζωϊκός σύλλογος έχει επισκεφθεί ποτέ το λεβίδι για να διαπιστώσει σε τι κατάσταση βρίσκεται το πρόβλημα των αδέσποτων στην συγκεκριμένη περιοχή αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ο αρμόδιος για να επιλύση το πρόβλημα.Μπορείτε λοιπόν να μαζέψετε υπογραφές και να τις καταθέσετε στον Δήμο Τρίπολης με αίτημα την περισυλλογή των όποιων αδέσποτων υπάρχουν στο χωριό σας και την άμεση και ασφαλή μεταφορά τους στο καταφύγιο που διαθέτει ο Δήμος. Έτσι μόνο θα μπορέσετε να αναγκα΄σετε τον Δήμο να ασχοληθεί δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Παρόλα αυτά υπάρχει και η λύση της προσφυγής στον Εισαγγελέα της Τρίπολης για το θέμα αυτό ώστε να γίνουν και από την εισαγγελία ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος. Απλά πρέπει να καταλάβετε ότι δεν θα έρθει ο Δήμος μόνος του να λύσει το προβλημά σας αν δεν το απαιτήσετε εσείς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *