Αρχική » Εκλογικά κέντρα Λεβιδίου & Διαδικασία Ψηφοφορίας

Εκλογικά κέντρα Λεβιδίου & Διαδικασία Ψηφοφορίας

Τέσσερα εκλογικά τμήματα καθορίστηκαν στο Λεβίδι για τις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019 και τα τέσσερα εκλογικά τμήματα θα βρίσκονται στο Δημοτικό Σχολείο

Τα τμήματα έχουν ως εξής:

246 – Από Αγγελόπουλο Κων/νο έως Ζαφειροπούλου Χρυσάνθη & όλοι οι Ετεροδδημότες

247 – Από Ζερβογιάννη Σταύρουλα έως Κορκοφίγκας Παναγιώτης

248- Από Κόσσιβα Καλλιόπη έως Παπαγεωργίου Παναγιώτα

249- Από Παπαγιαννούλης Βασίλειος έως Ψωμοπούλου Ευγενία

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ευρωεκλογές:

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων, κατ΄ ανώτατο όριο, υποψήφιων του Συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο, δίπλα στο όνομα καθενός από αυτούς, σταυρό προτίμησης.

Περιφερειακές Εκλογές:

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του  σε έως τρία άτομα

Δημοτικές εκλογές:

1) Σε έναν (1) Υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο, απο την εκλογική περιφέρεια-δημοτική ενότητα Λεβιδίου

Kαι:

2) σε έναν (1) Υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο οποιασδήποτε άλλης εκλογικής περιφέρειας του οικείου Δήμου.

Κοινοτικές Εκλογές:

Για την εκλογή Συμβουλίων Κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, υπέρ ενός ή δύο υποψήφιων συμβούλων κοινότητας, του ιδίου συνδυασμού.

Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς, είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του Συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.