Αρχική » Εκλογικά κέντρα Λεβιδίου & Διαδικασία Ψηφοφορίας

Εκλογικά κέντρα Λεβιδίου & Διαδικασία Ψηφοφορίας

Τα τμήματα έχουν ως εξής:

235 – Από Αγγελόπουλο Κων/νο έως Κακώνης Τρύφων & όλοι οι εγγεγραμμένοι της Κοινότητας Καρδαρά

236– Από Καλαντσάκη Παρασκευή έως Λούρμας Γεώργιος  & όλοι οι εγγεγραμμένοι της Κοινότητας Ορχομενού

237- Από Μάγκλαρη Θεοδώρα  έως Παραστατίδου Σταυρούλα

238- Από Παρθενίου Ευάγγελος έως Ψωμοπούλου Ευγενία

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Για την εκλογή των βουλευτών, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, υπέρ ενός υποψήφιου βουλευτή.

Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς, είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του Συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.