Αρχική » Έγκριση διαγωνισμού για τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου Λεβιδίου

Έγκριση διαγωνισμού για τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου Λεβιδίου

Κατά την συνεδρίαση της Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου την Δευτέρα 29 Μαρτίου εγκρίθηκε το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 74.400 ευρώ έργο εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Λεβιδίου.

Αναμένεται σύντομα η υπογραφή της σύμβασης με τον εργολάβο και η έναρξη των εργασιών.