Αρχική » Εκλογικά κέντρα Λεβιδίου & Διαδικασία Ψηφοφορίας

Εκλογικά κέντρα Λεβιδίου & Διαδικασία Ψηφοφορίας

Πέντε εκλογικά τμήματα καθορίστηκαν στο Λεβίδι για τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τα πέντε εκλογικά τμήματα θα βρίσκονται στο Δημοτικό Σχολείο

Τα τμήματα έχουν ως εξής:

253 – Από Αγγελόπουλο Κων/νο έως Ζαχαρόπουλος Σωτήριος

254– Από Ζερβογιάννη Σταύρουλα έως Κοντοράβδη Γεωργία

255- Από Κορκοφίγκα Ελένη  έως Μώρου Γεωργία

256- Από Νάνου Ελένη έως Πύρρος Βασίλειος

257- Από Ράλλης Αναστάσιος έως Ψωμοπούλου Ευγενία

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Περιφερειακές Εκλογές:

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του  σε έως δύο άτομα

Δημοτικές εκλογές:

Έως τέσσερις (4) σταυρούς σε  Υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο, ανεξαρτήτου δημοτικής ενότητας.

Κοινοτικές Εκλογές:

Για την εκλογή Συμβουλίων Κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, υπέρ ενός ή δύο υποψήφιων συμβούλων κοινότητας, του ιδίου συνδυασμού.

Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς, είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του Συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.