Αρχική » Αρχεία για 30 Μαρτίου, 2021

Ημέρα: 30 Μαρτίου 2021

Έγκριση διαγωνισμού για τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου Λεβιδίου

Κατά την συνεδρίαση της Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου την Δευτέρα 29 Μαρτίου εγκρίθηκε το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 74.400 ευρώ έργο εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Λεβιδίου.

Αναμένεται σύντομα η υπογραφή της σύμβασης με τον εργολάβο και η έναρξη των εργασιών.