Αρχική » Αρχεία για 6 Μαρτίου, 2017

Ημέρα: 6 Μαρτίου 2017

Τι πρέπει να κάνετε μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Τι πρέπει να κάνει ένας δημότης όταν αναρτάται ο δασικός χάρτης της περιοχής του:

Θα πρέπει καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η προθεσμία για την υποβολή μιας αντίρρησης στην ανάρτηση των δασικών χαρτών είναι μόνον 60 ημερολογιακές ημέρες (και 20 επιπλέον ημέρες για τους κατοίκους του εξωτερικού), χωρίς να προβλέπεται από το Νόμο η δυνατότητα του να δοθεί η οποιαδήποτε παράταση σε αυτές τις προθεσμίες.

Αμέσως μετά, για τις περιοχές που δεν θα έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, ο δασικός χάρτης κυρώνεται, καθίσταται οριστικός και αναρτάται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

Read more